DETALJI NOVOSTI

28.11.2020.

Najveći grijeh u Starom zavjetu – 1. dio

Na puno mjesta u Starom zavjetu se spominje “grijeh Jeroboamov”. Mnogi od izraelskih kraljeva su poveli izraelski narod u “grijeh Jeroboamov” i time su izazvali Božju srđbu. Što je taj grijeh?

Prva kraljevima 12. govori o tomu.

Jeroboam reče u svom srcu: “Sad bi se kraljevstvo moglo vratiti domu Davidovu. Ako ovaj narod bude nastavio uzlaziti u Dom Jahvin u Jeruzalemu da prinosi žrtve, srce će se naroda vratiti svome gospodaru, Roboamu, kralju judejskome, i mene će ubiti, a oni će ponovno otići Rehoboamu, kralju judejskom.” Zato kralj potraži savjet, te načini dva zlatna teleta i reče narodu: “Previše vam je uzlaziti u Jeruzalem! Evo, Izraele, tvojih bogova koji te izvedoše iz zemlje egipatske.” I postavi jedno tele u Betelu, a drugo smjesti u Dan. I ova riječ posta grijeh: jer je narod odlazio jednome u Betel i drugome u Dan. I podiže Jeroboam svetišta na uzvisinama i postavi iz naroda svećenike koji nisu bili sinovi Levijevi.

Ako čitamo cijelo poglavlje i retke povezane s ovim tekstom, uvidjet ćemo da je Jeroboam započeo novu religiju u Izraelu. Zamijenio je ono što je Bog uspostavio nečim što je on stvorio po svojoj želji i iz vlastitog interesa.

Pismo nam kaže da je podigao dva nova mjesta štovanja gdje su ljudi trebali doći i izraziti štovanje Bogu. Taj čin trebamo promatrati u svjetlu Božje odluke o odabiru Jeruzalema za mjesto gdje je narod trebao doći i iskazati štovanje. Ta dva nova mjesta su bila strateški pozicionirana da budu blizu narodu. Jedno je bilo blizu Jeruzalema, ali ipak na teritoriju koji je bio pod kontrolom Jeroboama. Drugo mjesto je bilo na drugoj strani teritorija koji je bio pod vlašću Jeroboama.

Pored toga, Jeroboam je lukavo povezao Boga koji je izveo Izrael iz Egipta s novim bogovima, konkretno s Baalom koji je simboliziran u kipovima teladi koja su postavljena na novim mjestima štovanja.

To nam govori da Đavo uvijek nastoji stvoriti “konkurenciju” onomu što je Božje. On stvara svetišta, hramove i religije kojima može povući ljude od onoga što je Bog uspostavio i odredio. U vrijeme Izraela je to činio na jedan način, u vrijeme crkve na drugi. U biti, forma je drugačija, ali je princip isti. U vrijeme Crkve Đavo je stvorio lažnu crkvu koju Pismo u Otkrivenju 17. naziva bludnicom i koju Bog osuđuje i kažnjava u 18. poglavlju. Tu on kaže vjernima: Iziđite iz nje moj narode.

Danas postoje dvije crkve. Jedna koju je podigao Isus, Crkva koja služi njemu i crkva koju možemo nazvati bludnicom, lažna crkva u kojoj se nalaze prevareni ljudi. Budimo dio Božje crkva i nemajmo posla i veze s bludnicom. Lažnom, paralelnom religijom koja je osnovana od čovjeka.

 

Autor: Damir Šićko Alić

PODIJELI ČLANAK