DETALJI NOVOSTI

03.02.2015.

Nesveti prinos

Prije nekog vremena čitao sam blog jednog zanesenog vjernika koji brani službu svećenika koji žive u grijehu. Svim svojim znanjem pokušao je reći da takvi ljudi, iako ne žive sveto i premda naučavaju neke krive stvari, su ipak mjerodavni za obavljanje te službe. „Njihova služba“ tvrdio je on „je sveta i učinkovita“ zaključivši da vjernici trebaju ići u takvu crkvu.

Što bi mu Biblija i ranocrkveni oci rekli o tomu? Ponudio bih nekoliko odgovora:

Čega se god nečisti dotakne neka je nečisto; a osoba koja se njega dotakne neka je nečista do večeri.” Brojevi 19.22

Onda je pozvao svećenike i levite i, sabravši ih na istočni trg, reče im: “Čujte me, leviti! Sada se posvetite i posvetite Dom Jahve, Boga svojih otaca, i uklonite nečist iz Svetinje. 2.ljetopisa 29.4,5

Tada pristupe k njemu učenici i kažu mu: “Znaš li da su se farizeji (svečenički red) sablaznili kad su čuli tu riječ?” On im odgovori: “Svaki nasad koji ne posadi Otac moj nebeski iskorijenit će se. Pustite ih! Slijepi su, vođe slijepaca! A ako slijepac slijepca vodi, obojica će u jamu pasti.” Matej 15.12-15

Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svjetlo s tamom? Kakvu slogu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom? Kakav sporazum hram Božji s idolima? Jer mi smo hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću Bog njihov, a oni narod moj. Zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin, i ništa nečisto ne dotičite i ja ću vas primiti. I bit ću vam otac i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, veli Gospodin Svemogući. 2.Korinčanima 6.14-18

 

Ciprijan (oko 250.god.)

„Glede povrđivanja svećenika u njihovu službu trebamo odabrati samo one bez mrlja koji stoje uspravno. Takvim načinom će službenici koji prinose žrtvu Bogu biti uslišani u svojim molitvama za sigurnost naroda Gospodnjeg. Zbog toga oni koji su poslušni Gospodnjim zapovjedima, koji se boje Boga – trebaju se odvojiti od grješnih crkvenih službenika; ne bi se trebali povezivati s žrtvama bogohulnih svećenika. Posebno zbog toga što oni sami posjeduju moć odabira (podržavanja) dostojnih svećenika ili moć odbacivanja nedostojnih.“

 

Irenej (oko 180.god.)

„Nužno je da budemo podložni starješinama koji su u Crkvi – koji, kao što sam pokazao, nasljeduju baštinu apostola. No, trebamo biti oprezni s onima koji su odstupili od nasljedovanja prethodnika i skupljaju se bilo gdje. Oni su ili heretici ili ljudi iskrivljena uma, ili oni koji se odcijepljuju te su potaknuti ugađanjem samima sebi. Oni su, vjerojatno, licemjerni i ponašaju se tako zbog novca ili vlastite slave. Zbog toga trebamo paziti da se držimo podalje od svih takvih osoba i da podržavamo one koji drže apostolski nauk, a koji zajedno s drugim starješinama izlažu zdravo učenje, besprigovorno ponašanje za potvrdu i korekciju drugih.“

 

Ciprijan (oko 250.god.)

„Kako netko tko je nečist i u kome ne prebiva Duh Sveti može posvetiti i očistiti vodu krštenja? Jer Gospodin kaže: „Što god nečista osoba dotakne, nečisto je.“ Naposljetku, kakvu molitvu može prinijeti svećenik koji je bezbožan i grješnik za osobu koja se krsti?“

 

Autor: Damir Šićko Alić

PODIJELI ČLANAK