DETALJI NOVOSTI

05.07.2016.

Što je evanđelje?

Duhovno sam rastao s razumijevanjem da riječ evanđelje znači dobra ili radosna vijest. Nedavno, provjeravajući još jedanput značenje te riječi u Strongovoj konkordanci i rječniku, zapazio sam da tamo stoji prijevod, dobra poruka (good message). Budući da su me nedavno upitali kako sam ja preveo tu riječ u mom prijevodu novog zavjeta, malo sam razmišljao o tome i odlučio ju prevesti kao dobra poruka ili samo Poruka. Kada sam primijenio tu riječ na pripadajućim mjestima u Pismu, došao sam do nekih jasnijih uvida. Pogledajte neke:

“I ova Poruka o Kraljevstvu propovijedat će se po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak” (Matej 24:14).

“Početak Poruke Isusa Krista Sina Božjega” (Marko 1:1).

“Ondje su nastavili navješćivati Poruku” (Djela 14:7).

“Uistinu, ja se ne stidim Poruke Kristove, jer je ona sila Božja na spasenje svakomu koji vjeruje ‒ najprije Židovu, pa Grku” (Rimljanima 1:16).

“Ako je i zastrta naša Poruka, zastrta je onima koji propadaju: onima kojima je bog ovoga svijeta oslijepio razum, onima koji ne vjeruju, kako svjetlo Poruke slave Kristove, koji je slika Božja, ne bi zasvijetlilo u njima” (2. Korinćanima 4:3,4).

“Čudim se da se tako brzo otklanjate od Njega koji vas pozva u Kristovu milost, u neku drugačiju Poruku, a takva – druga, doista ne postoji. Postoje samo neki koji vas zbunjuju i žele promijeniti Kristovu Poruku. Ali kad bismo čak i mi, ili anđeo s neba, navijestio neku drugu poruku, drugačiju od one koju smo vam navijestili, neka je proklet! Kao što smo već rekli, to sad i ponavljam: ako vam bilo tko navješćuje drugačiju poruku od one koju ste primili, neka je proklet” (Galaćanima 1:6-9).

“Naprotiv, nakon što smo, kako znate, u Filipima bili zlostavljani i sramotno tretirani, bili smo smjeli u Bogu našem navijestiti vam, usprkos sukobu, Poruku Božju” (1. Solunjanima 2:2).

 

Autor: Damir Šićko Alić

PODIJELI ČLANAK