DETALJI NOVOSTI

24.07.2016.

Što vjeruju ovi ljudi – Paul Washer i John MacArthur Jr.

Prije svega želio bih reći da postoje mnoge baptističke denominacije i svi baptisti ne vjeruju isto, ali gore navedeni ljudi vjeruju stvari o kojima ćemo govoriti. Tema je Kalvinističko vjerovanje o predestinaciju. Ono ući da je Bog unaprijed odredio one koji će se spasiti i one koji će otići u pakao. Ono ući da Bog ljudima ne daje izbor ili priliku da budu spašeni već on sam odredi, po svom nahođenju tko će biti spašen a tko ne.

U temelju tog vjerovanja je učenje da je čovjek zao (ne grešan, već zao), da mrzi Boga i da nikako svojom voljom ne može i ne želi doći Kristu. Prvi stup tog učenja je potpuna izopačenost čovjeka (totall depravity) zbog koje čovjek ne može doći k Bogu.

Drugi stup tog vjerovanja je bezuvjetan izbor (unconditional election). Prema tom vjerovanju čovjek ne može učiniti bilo što za svoje spasenje jer je Bog već odredio, izabrao tko će biti spašen a tko ne.

Naravno Biblijski ni jedna ni druga teza ne stoje. Pokazat ću to s par navoda.

“To je dobro i ugodno pred Bogom, Spasiteljem našim, koji želi da se svi ljudi spase i dođu do spoznaje Istine” (1. Timoteju 2:3,4).

Zapazite da Bog želi da se svi ljudi spase, ne samo nekolicina odabranih.

“Tko god zazove ime Gospodnje, bit će spašen” (Rimljanima 10:13).

“Tko god u njega vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha” (Djela 10:43).

Ako se spašavaju samo unaprijed predodređeni onda riječi svatko i tko god nemaju smisla. Onda Isusovo i Petrovo pozivanje na pokajanje, obraćenje nema smisla.

To Kalvinističko učenje implicira da oni koje je Bog odredio da budu spašeni će biti spašeni bez obzira na sve i Bog će ih prisiliti da budu spašeni, a oni koje Bog ne želi da budu spašeni Bog će poslati u pakao bez obzira kako oni žive, što vjeruju i što žele.

Tu se nalazi i treći stup tog učenja koji se zove ograničeno oproštenje (limited atonement) koje ući da je Isus umro samo za odabrane.

Četvrti stup tog učenja se zove milost kojoj se ne možeš oduprijeti (irresistible grace). Tom milošću Bog prisili one koje on želi da budu spašeni.

Peti stup tog učenja je ustrajnost svetih (perseverance of saints), koja ući da ako te je Bog odabrao da budeš spašen ti ćeš na koncu ustrajati u svom spasenju bez obzira na svoju slobodnu volju ili želje.

Na engleskom skraćenica za ovih pet stupova Kalvinizma se zove “Tulip”.

Kao što smo vidjeli na temelju samo par stihova, to učenje nije Biblijsko i kršćansko. Ono nema veze s Duhom evanđelja jer ako je radosna vijest samo za odabrane, ona nije radosna vijest. Onda stihovi: ”Bog je tako ljubio svijet” su laž jer Bog nije ljubio cijeli svijet (sve ljude) već samo odabrane. To učenje nema veze s naravi Božjom i oslikava Boga kao grubog tiranina koji radi što hoće i kako hoće, ne ostavljajući čovjeku nimalo izbora. Ono pokazuje Boga kao nemilosrdnog tiranina, srditog Oca.

Paul Washer i John MacArthur su pristalice tog učenja i nažalost oni u Hrvatskoj i na prostorima bivše Jugoslavije imaju svoje sljedbenike koji propagiraju te hereze.

 

Autor: Damir Šićko Alić

PODIJELI ČLANAK