Vjera

02.06.2020.

Grad na gori

"Ispovijedajte dakle jedan drugome grijehe…" (Jakovljeva 5:16) Ovi, i stihovi poput: "…nego, jedni druge smatrajte višima od sebe…" (Filipljanima 2:3); kao da su se našli u tuđoj Bibliji. Često ih samo površno preletimo. Apostol Pavao je iznosio...

...PROČITAJ VIŠE
04.05.2020.

Zašto moliti za vlasti

Često čujem kršćane kako govore: ‘’Ne mogu moliti za ove vlasti, pa gledaj što opet rade!’’ Međutim, Bog misli i nalaže drugačije. Božja Riječ nam kaže: ‘’Potičem, dakle, prije svega, da se obavljaju prošnje, molitve, zastupanja i...

...PROČITAJ VIŠE
04.05.2020.

Bog nam je dao vlast

Pogledajmo u Poslanici Efežanima što Pavao nastoji prenijeti Crkvi. Vjerujem da se radi o poruci za koju Bog danas želi da dođe do Crkve. "I sve mu je podložio pod noge, a njega dade za glavu nad svim u Crkvi, koja je njegovo tijelo – punina Onoga koji...

...PROČITAJ VIŠE
03.05.2020.

Vješto koristi štap Božje Riječi

Dok nastojiš odgovoriti na Božji poziv za svoj život, ponekad ćeš se susresti s preprekama na putu. Zbog prepreka ispunjenje tvog poziva može se činiti udaljenim, nedostižnim ciljem. U takvim vremenima lako je izgubiti iz vida božanski cilj koji...

...PROČITAJ VIŠE