DETALJI NOVOSTI

28.11.2020.

Najveći grijeh u Starom zavjetu

1. dio

Na puno mjesta u Starom zavjetu se spominje “grijeh Jeroboamov”. Mnogi od izraelskih kraljeva su poveli izraelski narod u “grijeh Jeroboamov” i time su izazvali Božju srđbu. Što je taj grijeh?
Prva kraljevima 12. govori o tomu.

Jeroboam reče u svom srcu: “Sad bi se kraljevstvo moglo vratiti domu Davidovu. Ako ovaj narod bude nastavio uzlaziti u Dom Jahvin u Jeruzalemu da prinosi žrtve, srce će se naroda vratiti svome gospodaru, Roboamu, kralju judejskome, i mene će ubiti, a oni će ponovno otići Rehoboamu, kralju judejskom.” Zato kralj potraži savjet, te načini dva zlatna teleta i reče narodu: “Previše vam je uzlaziti u Jeruzalem! Evo, Izraele, tvojih bogova koji te izvedoše iz zemlje egipatske.” I postavi jedno tele u Betelu, a drugo smjesti u Dan. I ova riječ posta grijeh: jer je narod odlazio jednome u Betel i drugome u Dan. I podiže Jeroboam svetišta na uzvisinama i postavi iz naroda svećenike koji nisu bili sinovi Levijevi.

Ako čitamo cijelo poglavlje i retke povezane s ovim tekstom, uvidjet ćemo da je Jeroboam započeo novu religiju u Izraelu. Zamijenio je ono što je Bog uspostavio nečim što je on stvorio po svojoj želji i iz vlastitog interesa.

Pismo nam kaže da je podigao dva nova mjesta štovanja gdje su ljudi trebali doći i izraziti štovanje Bogu. Taj čin trebamo promatrati u svjetlu Božje odluke o odabiru Jeruzalema za mjesto gdje je narod trebao doći i iskazati štovanje. Ta dva nova mjesta su bila strateški pozicionirana da budu blizu narodu. Jedno je bilo blizu Jeruzalema, ali ipak na teritoriju koji je bio pod kontrolom Jeroboama. Drugo mjesto je bilo na drugoj strani teritorija koji je bio pod vlašću Jeroboama.

Pored toga, Jeroboam je lukavo povezao Boga koji je izveo Izrael iz Egipta s novim bogovima, konkretno s Baalom koji je simboliziran u kipovima teladi koja su postavljena na novim mjestima štovanja.

To nam govori da Đavo uvijek nastoji stvoriti “konkurenciju” onomu što je Božje. On stvara svetišta, hramove i religije kojima može povući ljude od onoga što je Bog uspostavio i odredio. U vrijeme Izraela je to činio na jedan način, u vrijeme crkve na drugi. U biti, forma je drugačija, ali je princip isti. U vrijeme Crkve Đavo je stvorio lažnu crkvu koju Pismo u Otkrivenju 17. naziva bludnicom i koju Bog osuđuje i kažnjava u 18. poglavlju. Tu on kaže vjernima: Iziđite iz nje moj narode.

Danas postoje dvije crkve. Jedna koju je podigao Isus, Crkva koja služi njemu i crkva koju možemo nazvati bludnicom, lažna crkva u kojoj se nalaze prevareni ljudi. Budimo dio Božje crkva i nemajmo posla i veze s bludnicom. Lažnom, paralelnom religijom koja je osnovana od čovjeka.

 

2. dio

Vidjeli smo da je Jeroboam iz vlastitog interesa, zbog želje za vlašću i moći, u Izraelu uspostavio novu religiju koju je povezao s Bogom Izraela, ali je u isto vrijeme uveo Izraelce u idolopoklonstvo i ekumenu s drugim religijama tog vremena i teritorija. Osnivanje nove religije, podizanje novih mjesta štovanja, mjesta koja nisu bila po Božjoj odredbi, dalo je narodu poticaj da odstupi od Božje volje i krene nekim drugim vjerskim putem, putem koji Bog nije odredio. No, u isto vrijeme je narod mogao biti zavaran i zavaravati sebe da on i dalje štuje Boga Izraelovog. Jeroboam je uveo narod u sinkretističku religiju u kojoj je narod štovao i Boga Izraela koji je izveo Izrael iz Egipta, ali (u isto vrijeme) štovati i boga Baala i božicu Aštartu.

Prva kraljevima 12:31 nam kaže: ”I podiže Jeroboam svetišta na uzvišicama i postavi iz naroda svećenike koji nisu bili sinovi Levijevi.”

Nakon što je podigao hramove i žrtvenike u Betelu i Danu, Jeroboam je podigao mnoga svetišta da budu bliže narodu, da tako ugodi njihovom konformizmu, da ne moraju putovati na ”duga putovanja” u Jeruzalem.

Pored toga, on je izabrao po svojoj volji svećenike koji su radili ono što im on kaže. Oni nisu bili sinovi Levijevi, odnosno oni nisu bili oni koje je Bog izabrao i odredio da budu svećenici. Oni su bili svećenici koje je narod sam sebi birao.

Novi Zavjet nas uči da je Isus izabrao Apostole i da on daje apostole, proroke, evanđeliste, pastire i učitelje (Efežanima 4:11).

Isus je glava Crkve i on odabire svoje službenike. On ih izabire i postavlja u službu. Kada ljudi po svom izboru izabiraju pastore ili druge službenike, oni oduzimaju Bogu pravo odabira. Oni kreiraju svećenstvo koje nije po Božjoj volji. Ma koliko naša nakana bila dobronamjerna ili iskrena, ako nije od Boga, ona je kriva i mi smo krenuli Putem Jeroboama. To je grijeh. Osnivati crkve po vlastitoj volji iz osobne ambicije i interesa, a ne po Božjoj volji, postavljati službenike po vlastitoj volji a ne Božjoj, je grijeh. To je Jeroboamov grijeh u naše vrijeme. Iako je termin Jeroboamov grijeh starozavjetan, on se može koristiti u današnje vrijeme da označi ista načela koja su očitovana u ”Jeroboamovom grijehu”. U Crkvi Božjoj ne smijemo dopustiti Jeroboamov grijeh.

 

3. dio

Jeroboamov grijeh se i danas može uočiti, ako prepoznajemo načela u kojima je on bio utemeljen, a to su:

1. Osnivanje imitacije onoga što bi trebala biti Bogom dana religija.

2. Osnivanje vjerskih zajednica zbog vlastitog interesa i ambicije.

3. Podizanje hramova, svetišta, žrtvenika za tu novu religiju.

4. Podizanje i postavljanje svećenika i službenika koji su ljudski a ne božanski izbor.

Da bi se sve ovo događalo nužno je imati i teologiju kojom se isto opravdava. Siguran sam da je i to postojalo u pozadini svih ovih djela. Kroz nju su ljudima dani teološki i vjerojatno povijesni razlozi zašto to treba biti tako. Isto je i danas. Zbog toga imamo akademske teologe koji odbacuju pisanu riječ i promoviraju vlastita vjerovanja i mišljenja.

No ja bih želio govoriti o posljedicama koje pogađaju one koji slijede Jeroboamov put. Nakon Jeroboama, jedan od kraljeva se zvao Baša. Pismo kaže u 1. Kraljevima 16:1-3: “Tada dođe riječ Jahvina Jehuu, sinu Hananijevu, protiv Baše: “Iz praha sam te podigao i postavio knezom nad mojim narodom Izraelom, ali si ti krenuo Jeroboamovim putem i navodiš narod moj Izrael na grijehe te mi izazivaš srdžbu njihovim grijesima; zato ću netragom ukloniti Bašu i kuću njegovu. Učinit ću s tvojom kućom kao i s kućom Jeroboama, sina Nebatova.”

Znamo da su Jeroboam i njegova obitelj doživjeli strašnu sudbinu. No, ovdje Pismo govori o Baši i zašto će on i njegova obitelj biti uništeni. Razlog je to što su krenuli putem Jeroboamovim i što su Izraelce uvodili u isti grijeh. Isto se dogodilo Zimriju, Bašinom nasljedniku.

1. Kraljevima 16:18,19: “Kad je Zimri vidio da će grad biti osvojen, uđe u kulu kraljevskoga dvora, zapali nad sobom kraljevski dvor i tako pogibe. To je bilo zbog grijeha koje je počinio radeći što je zlo u očima Jahvinim i hodeći putem Jeroboama i njegovih grijeha kojima je učinio da Izraelci griješe.”

Zapazite zašto se to dogodilo: zbog grijeha koje je počinio… i zbog toga što je hodio putem Jeroboama.

Ljudi koji hode putem Jeroboamovim su osudili sebe na kaznu Božju. Bog mrzi te grijehe i uništava one koji ih prakticiraju. Načela na kojima je ustanovljen Jeroboamov grijeh su zlo pred Bogom. Ona se protive Božjem Gospodstvu, Božjem izboru i odlukama. I oni koji se drže tih načela i podržavaju ih, postaju neprijatelji Božji i zazivaju bijes Božji na sebe. Otkrivenje 17,18. nam to potvrđuje. Ne Hodimo i ne podržavajmo Jeroboamov put, načela.

 

4. dio

U prošlom dijelu smo vidjeli kako pojedinci koji žive po načelima koja su vodila Jeroboama, doživljavaju groznu sudbinu. I cijeli dom Jeroboamov je doživio isto. Svi su bili istrijebljeni iz naroda. Umrli su prijevremenom, nasilnom smrću. No, nažalost, njihov grijeh nije donio nevolju samo njima, već i Izraelu. Cijelom narodu koji je bio dio šire zajednice. Zbog toga čitamo u Amosu o Jeroboamu i njegovoj obitelji 7.17:

Zato ovako govori Jahve: ‘Tvoja će žena biti bludnica u gradu, sinovi tvoji i kćeri od mača će pasti, tvoja će se zemlja užetom razdijeliti, a ti ćeš umrijeti na nečistu tlu, i Izrael će otići u izgnanstvo iz svoje zemlje.’

Amos nam kaže da će Jeroboam i njegovi sinovi umrijeti od mača (7:11,17), a njegova žena će postati bludnica. No, ono što je posljedica Jeroboamova grijeha je i izgnanstvo izraelskog naroda. Isto čitamo i u 1. Kr. 14:1,16:

Jahve će udariti Izraela te će se njihati kao trska u vodi. Iščupat će Izraela iz ove dobre zemlje koju je dao njihovim ocima i rasijat će ih s onu stranu Rijeke, jer su načinili sebi drvene Ašere koje Jahvu potiču na srdžbu. Odbacit će Izraela , zbog Jeroboamovih grijeha, jer je griješio i poveo Izraela u grijeh.

Kao što vidimo, prorok naviješta da će izraelski narod biti rasijan iz svoje domovine ”zbog Jeroboamovih grijeha”. Ponekad grijeh voditelja utječe na sudbinu svih koji su dio te zajednice. I zbog toga, vjerujem, Bog govori u Otkrivenju 18:4: Tada sam čuo i drugi glas s neba gdje govori: Iziđite iz nje, narode moj, da vas ne zadesi njezina nevolja, da ne budete sudionici grijeha njezinih!

Bog danas govori vjernima: iziđite iz crkvi koje su nastale na Jeroboamovim načelima jer ćete u tom slučaju doživjeti istu, negativnu, sudbinu. Ne budite dio bezbožnih ekumenskih zajednica, zajednica koje sjede na stolici političke korektnosti, lažne pobožnosti i lažnog bratstva i jedinstva. Crkvi koje Bog nije započeo. Crkvi koje su započete ili su zastranile zbog sebičnih osobnih interesa i ambicija na Jeroboamov put. Crkvi koje ugađaju ljudima i političarima. Ljubljeni, prepoznajte načela na kojima djeluje Jeroboam i njegovi sljedbenici i prekinite veze s time. Možda imate dobronamjerno i iskreno srce, ali do sada niste razumjeli ove stvari. Ako ih sada počinjete razumijevati, djelujte u skladu s tim. Pridružite se zdravim crkvama koje su Božje djelo.

 

5. dio

Govorili smo i govorimo o duhu koji je djelovao kroz Jeroboama i druge ljude. Duhu koji je demonske naravi i želi povesti ljude u krivovjerje i propast. Vjerujem da je veliki broj ljudi do sada zaključio kako taj duh djeluje u tradicionalnim, povijesnim crkvama. I to naravno ima svoje mjesto. No, želio bih ukazati na djelovanje tog duha u protestantskim ili crkvama u kojima su novorođeni ljudi, bilo baptisti, pentekostalci ili drugi.

Molim vas, još jedanput, zapazite Jeroboamova načela djelovanja.

1. Osnivanje imitacije onoga što bi trebala biti Bogom dana religija.

2. Osnivanje vjerskih zajednica zbog vlastitog interesa i ambicije.

3. Podizanje hramova, svetišta, žrtvenika za tu novu religiju.

4. Podizanje i postavljanje svećenika i službenika koji su ljudski a ne božanski izbor.

Sve ove stvari se mogu događati kod svih crkvi. U 36 godina obraćenja i 32 godine pastoralne službe, vidio sam mnoge ljude koji su započeli crkvu iz vlastitog interesa i ambicije. Oni nikada nisu čekali na Boga da ih pošalje, oni su sami otišli. Neki uopće nisu bili pozvani u pastoralnu službu ili jednu od pet službi. Ali su imali ambiciju ili interes koji ih je gurao u to. Neki su zbog toga uzrokovali rascjepe u lokalnoj crkvi i za sobom povukli grupu ljudi.

Drugi, koji su bili pozvani, nisu imali strpljenja i poniznosti pa su se sami otpustili u službu. Nisu čekali na Boga i Božje vrijeme.

Danas gledam neke ljude koji su učinili velike grijehe a ipak se predstavljaju i nastupaju kao učitelji, pastori ili slično a nikada nisu prošli očišćenje i nitko ih nije otpustio u službu. To su sami sebi učinili.

Nažalost, puno njih nalazi podršku kod drugih koji su na sličan način ušli u službu. Oni se međusobno podržavaju i legitimiraju.

Taj je grijeh jako raširen među vjernicima u Hrvatskoj. U svim većim gradovima naći ćete crkve ili grupe koje su takvi ljudi započeli. Naići ćete na ljude koji djeluju na Jeroboamovim načelima. Ono što je jako loše je to da veliki broj vjernika ne prepoznaje djelovanje ovog demona koji stoji iza toga. Zbog toga on povlači mnoge da se priklone protiv legitimnih službenika Božjih i da pristanu uz nelegitimne. Taj duh stvara konfuziju, svađu, razdore, uvrede… On onemogućava Crkvu u Hrvatskoj da ima istinsko probuđenje jer stvara lažno probuđenje koje vodi u prijevaru.

Mnogi koji su nastali iz Jeroboamovih načela, miješaju dobre i loše stvari, svjetlo i tamu. Ljudi i crkve uzimaju glazbu koja je nastala od Boga kroz legitimne ljude, čitaju knjige i slušaju propovijedi legitimnih službenika Božjih i sve te stvari koriste u svom djelovanju i tako stvaraju privid i zbunjenost. Ljudi misle da oni imaju dar, otkrivenje, pomazanje a oni su u biti samo imitatori i plagijatori koji uzimaju od drugih.

Dok god se svjetlo i tama miješaju, ljudi ne mogu prepoznati što je istinsko svjetlo i koliko je tama loša. Na žalost, mnogi novorođeni ljudi misle da to tako treba biti i podržavaju miješanje i takve duhovne projekte.

Jeroboamov pristup je sinkretistički, on želi miješati stvari, povezivati tamu i svjetlo. On će uzeti od drugih sve što mu paše da bi sebe promovirao. Bilo da su to duhovne ili svjetovne stvari. Na žalost mnogi to ne prepoznaju i pristaju uz kopiju, jer dovoljno ne poznaju original. Ne budi ta osoba. Prepoznaj razliku i budi u svjetlu.

 

6. dio

1. Kraljevima 12:28-31: “Previše vam je uzlaziti u Jeruzalem! Evo, Izraele, tvojih bogova koji te izvedoše iz zemlje egipatske.” I postavi jedno tele u Betelu, a drugo smjesti u Dan. I podiže Jeroboam svetišta na uzvišicama i postavi iz naroda svećenike koji nisu bili sinovi Levijevi.”

Sada bih želio ukazati izravnije na činjenicu da duh koji stoji iza toga, zavodi ljude u prijevaru, pozivajući se na istinskog Boga, Boga koji je Izraelce izveo iz Egipta i guši probuđenje.

Budući da je bio i kralj Izraela, Jeroboam je imao političku i drugu moć da širi svoju religiju i da zaustavi ispravnu pobožnost. Kroz povijest možemo naučiti da određen broj ljudi i nije čvrsto predan nekim uvjerenjima. To znači da određen broj ljudi jesu oportunisti ili oni koji uvijek izabiru lakšu (manje bolnu, ili više profitabilnu) opciju. To se u Izraelu stalno događalo, pa i u vrijeme Jeroboama. Svojim utjecajem, on je povukao većinu naroda iz očinske vjere u ono što je on stvorio i tako je osiromašio i umanjio vjeru koju su slijedili Abraham, Mojsije i drugi.

Jeroboamov grijeh donosi zbunjenost i zaustavlja Božje djelo tako što stvara pogodnu zamjenu i kroz nju odvlači ljude u krivom smjeru.

Povlačeći ljude u krivom smjeru on tako osiromašuje crkvu Božju koja onda nema kritičnu masu da pokrene veće promjene. Povlačeći ljude iz ”legitimne struje u nelegitimnu”, on povlači i darove i utjecaj koji ti ljudi imaju. On odnosi sve ono čime oni mogu pomoći Božjem djelu da stoji i napreduje.

Jeroboamov grijeh djeluje protiv istinskog probuđenja, često imitirajući i uzimajući stvari koje su od Boga. Ali u osnovi on radi protiv Boga. Tako danas možete vidjeti stotine ili tisuće ljudi okupljenih na nekom mjestu gdje pjevaju Bogom dane pjesme, gdje se spominje Isus i čak se čita nešto iz Biblije, ali ako upitate iste ljude imaju li spasenje, idu li u raj nakon što umru, oni će vam odgovoriti da nemaju sigurnost spasenja i da ne idu u raj nakon što umru. Oni će vam reći da idu u čistilište. Takvi odgovori pokazuju da oni ne vjeruju Bogu i njegovoj riječi i da vjeruju u krivi, ljudski nauk. Takvi odgovori pokazuju da oni više vjeruju ljudima i religioznim organizacijama nego Bogu i njegovoj riječi – Bibliji, iako svjedoče o sebi da su doživjeli obraćenje. Na žalost, to obraćenje nije pravo obraćenje.

Ono što taj duh čini je da uvlači protestantske (novorođene) vjernike i službenike u suradnju s Babilonom tako da oni u svojoj naivnosti povlače i druge u tu mješavinu.

Đavo ljudima da nešto da se oni zabave, da misle da su na pravom putu. On ih začara da oni vjeruju laži i slijede neku opciju Jeroboamova grijeha, a onda ti ljudi nakon fizičke smrti dožive ogromno razočaranje kada čuju Isusove riječi: Idite od mene vi koji činite prijestup. No tada je za njih kasno.

Jeroboamov grijeh zaustavlja Božje djelo, Božju crkvu. On nudi opciju proizvoljne religije i pobožnosti u kojoj su pojedinci u kontroli i ne moraju se nositi s različitim pritiscima, progonstvom. Dapače, on ljudima nudi nove prilike i mogućnosti koje im olakšavaju i pobožnost i život općenito. On daje ljudima privlačnu alternativu, ali ih vodi u propast.

Ako si ti, nesvjesno, povučen/a tim duhom i izašao si iz legitimnog u nelegitimno, vrati se na pravo mjesto. Neka tvoji darovi i ti služe Bogu a ne ljudima.

Ljubljena braćo i sestre, prepoznajte stvari ili ljude koji djeluju po Jeroboamovim načelima. Odbacite ih iz svojih života, nastojte ih iskorijeniti iz svoje sredine. Tako ćete otvoriti prostor za Boga i djelovanje Duha Svetog. Tako ćete pomoći u promoviranju istinskog probuđenja.

 

Autor: Damir Šićko Alić

PODIJELI ČLANAK