DETALJI NOVOSTI

27.06.2016.

Razumjeti Božje biće – Bog je u isto vrijeme jednina i množina

Ponekad je ljudima teško razumjeti tko su oni ili tko je Bog. Biblija ući da je čovjek trojedino biće. Da se sastoji od tri “djela”: duha, duše i tijela. Prva Solunjanima nam kaže: “A sam Bog mira neka vas potpuno posveti; i neka se CIJELO VAŠE BIĆE – duh, duša i tijelo – sačuva besprijekornim za dolazak Gospodina našeg Isusa Krista” (1. Solunjanima 5:23).

Čovjek je trojedin jer je Bog trojedin i jer je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku, sebi slična.

“I reče Bog: ‘Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima što puze po zemlji!’ Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih” (Postanak 1:26).

Kao što vidimo Bog koji je jednina, kaže: “načinimo” (što je u množini), “čovjeka na svoju sliku, sebi slična”.

Činjenicu da su Bog i čovjek u isto vrijeme “jednina i množina” je nekim ljudima teško prihvatiti, no Biblija opetovano govori o tomu.

U postanku 3:22 piše: “Zatim reče Bog (jednina): ‘Evo, čovjek postade kao jedan od nas (množina) – znajući dobro i zlo!'”. Zapazite, Bog koji je jedan, kaže “kao jedan od nas”. Sličnu stvar vidimo i u postanku 11:6,7: “JAHVE” (jednina) “reče: ‘Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek početak njihovih nastojanja. Sad im ništa neće biti neostvarivo što god naume izvesti. HAJDE DA SIĐEMO (množina) i jezik im pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumije.'”

Svoje trojstvo Bog otkriva i Abrahamu u postanku 18:1-3: “JAHVE mu se ukaza kod hrasta Mamre dok je on sjedio na ulazu u šator za dnevne žege. Podigavši oči, OPAZI TRI ČOVJEKA gdje stoje nedaleko od njega. Čim ih spazi, potrča s ulaza šatora njima u susret. Pade ničice na zemlju pa reče: ‘GOSPODINE MOJ, ako sam stekao milost u tvojim očima, nemoj mimoići svoga sluge!'”.

Novi zavjet potvrđuje tu starozavjetnu nauku. Tako kod Isusovog krštenja, čitamo u Mateju 3:21,22: “Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. Dok se molio, nebo se otvori, i na njega siđe Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas s neba reče: ‘Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi sam jako zadovoljan!'”.

Ovdje se ponovno jasno očituje sveto trojstvo, odnosno trojedini Bog. Isus – sin koji je riječ Božja, Otac i Duh Sveti. Njih troje su jedno. To nam kaže i prva Ivanova poslanica: “Jer troje je što svjedoči u nebu: Otac, Riječ i Duh Sveti, i ovo troje su jedno” (1. Ivanova 5:7).

Iako možda ne razumijemo svaki detalj Božje osobnosti, pozvani smo vjerom prihvatiti ono što govori Božja riječ. Pozvani smo vjerovati da smo mi, ljudi, trojedina bića. Sastojimo se od duha, duše i tijela. Iako smo ”sastavljeni” od troje, mi smo ipak jedno.

Isto je s Bogom. Bog je Otac, Sin i Duh Sveti. On je troje a ipak jedno. Ovo je osnovno kršćansko vjerovanje i tko drugačije vjeruje, ne vjeruje u skladu s Božjom riječi. Svaki blagoslov.

 

Autor: Damir Šićko Alić

PODIJELI ČLANAK