DETALJI NOVOSTI

26.01.2020.

Kršćani pod utjecajem zlih duhova – 3. dio

U prvom i drugom dijelu pokazali smo retke iz Biblije gdje vidimo da zli duhovi mogu djelovati u vjernicima, kršćanima. Mogu ih držati zarobljenima da vrše đavlovu volju ili ih čak mogu povući za sobom od Boga u krivovjerja ili u grešan način života.

Biblija također govori o tomu da grupe ili cijele crkve mogu biti zavedene i prevarene u demonske, đavolske stvari. Tako u Galaćanima 3:1 piše: “O nerazumni Galaćani, tko vas začara da ne budete poslušni Istini?”

Kao što vidimo, Galaćani su bili začarani ili stavljeni pod utjecaj demona kroz čaranje te su zbog toga postali neposlušni istini Svetog Pisma. U prvom poglavlju iste poslanice, Pavao kaže da su oni otišli od Kristovog Evanđelja u neko drugo evanđelje.

Slično demonsko djelovanje vidimo u drugom poglavlju knjige Otkrivenja – kada čitamo o događajima u Pergamu i Tijatiri. Đavo je tamo u crkve unio krivovjerja i neki lažni proroci su zavodili vjernike u otpad od Boga.

U 1. Ivanovoj 4:1 Pismo nas uči: “Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.” U istoj poslanici Pismo govori o duhu Antikrista i mnogim antikristima koji su proizašli iz crkvi. To su bivši vjernici koji su se predali duhu Antikrista i koji su donosili zabunu i nered među vjernike.

Zašto sam pisao ove kratke osvrte o kršćanima pod utjecajem demona? Zbog toga što mnogi vjernici ne znaju da se u njihovim životima mogu dogoditi ove stvari i zaustaviti njihov osobni napredak u Bogu. Ne znaju da zli duhovi mogu ukrasti mnoge blagoslove iz njihovih života i čak zavesti ih da krenu za sotonom ili da vrše njegovu volju. Pa čak i da otpadnu od vjere i izgube spasenje.

Drugi, sličan razlog, je to da napredak i rast nekih crkvi je ograničen ili sputan demonskim djelovanjem i, dok voditelji to ne prepoznaju i slomiju, te crkve i vjernici neće moći ostvariti ono što Bog želi za njih.

Na žalost, mnogi vjernici i crkve su pokradeni, uništeni ili ubijeni od lopova koji to čini, a da oni uopće ne vide što se događa.

Ljubljeni, prepoznajte ove stvari i srušite neprijateljska djela.

 

Autor: Damir Šićko Alić

PODIJELI ČLANAK