DETALJI NOVOSTI

29.01.2022.

Mladi kršćani i svijet

Nismo stvoreni da bismo se uklopili u ovaj svijet, stvoreni smo da sjajimo kao svjetlo u tami.

Mislim da ćeš se složiti sa mnom kad kažem da je mladima izazovno živjeti kršćanski u ovome svijetu, očuvati svoju vjeru i biti svjetlo za Krista. Sve se vrti oko popularnosti i „savršenstva”. Upravo zbog te popularnosti koja je glavno mjerilo u svijetu neki mladi kršćani žele biti viđeni. Viđeni s popularnom, svjetskom ekipom. Zato pokušavaju sve da bi uspjeli u tome. Nose skupu, najmoderniju odjeću i obuću, stavljaju kojekakve objave na društvene mreže, slušaju cajke, postavljaju si nedostižne ciljeve što se tiče izgleda… I sve to samo zato da bi bili prihvaćeni. No je li Bog stvarno zamislio da tako reprezentiramo Krista? Nismo stvoreni da bismo se uklopili u ovaj svijet, stvoreni smo da sjajimo kao svjetlo u tami. Prepoznaješ li se možda u ovom opisu? Nastavi čitati i saznat ćeš kako ugoditi Bogu, a ne svijetu :).

Kad živimo posvećen život, rastemo duhovno i više se povezujemo s Ocem, razvijamo svoje samopouzdanje, gradimo svoj karakter. Biblija nas uči da nismo stvoreni da bismo ugodili sebi ili svijetu; stvoreni smo da ugodimo Bogu. Prva poslanica Solunjanima 4:7-8 kaže: ‘‘Bog nas nije pozvao na nemoral, nego na svetost. Stoga, onaj tko odbacuje ovo učenje, ne odbacuje čovjeka, nego Boga koji vam je dao svoga Svetog Duha.’’ Prema ovim stihovima mi smo sveti. I tako se moramo i ponašati. Moramo biti čisti i ponizni. I dok nas svijet privlači, trebamo se čvrsto držati Boga da ne otpadnemo. Pokoravajmo se Bogu, ponizimo se pred Njim i živimo po Njegovoj Riječi. Istina je da mi ne možemo u svojoj snazi živjeti ugodno Njemu; trebamo iz dana u dan pomoć Svetog Duha. On je obećanje koje nam je Isus dao. On je naš Zaštitnik, Branitelj, Savjetnik, Tješitelj …

Zato je važno prakticirati molitvu svaki dan, a molitva nije neka naučena formula, to je razgovor s Bogom. On nas posvećuje i čuva čistim od ovoga svijeta, zajedno s Božjom Riječi. Kako danas možemo ugoditi Bogu?

Bogu možemo ugoditi na više načina:

Prvi je način da Mu vjerujemo. ‘‘Bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu. Jer, tko želi pristupiti Bogu, mora vjerovati da On postoji i da nagrađuje one koji ga traže.’’ (Hebrejima 11:6)

Drugi način je da smo duhovno nastrojeni, tj. da ne žudimo za svjetovnim stvarima nego da čeznemo za Njime. ‘‘Kad čovjekovim mislima vlada tjelesna narav, ona ga vodi u smrt, ali ako njegovim mislima vlada Duh, on će imati život i mir. Čovjek čijim mislima upravlja njegova tjelesna narav, Božji je neprijatelj jer se ne pokorava Božjem zakonu, a i ne može mu se pokoravati Oni koji su vođeni tjelesnom naravi ne mogu ugoditi Bogu.” (Rimljanima 8:6-8)

Treći način je da Ga se bojimo. To nije loše. Bojati se Boga znači da imamo poštovanja prema Njemu i da Mu se pokoravamo. ‘‘BOG uživa u ljudima koji ga poštuju, koji se u njegovu ljubav pouzdaju.” (Psalam 147:11)

Četvrti način je da Ga slušamo i slijedimo Njegov primjer. ‘‘Dok je Petar još govorio, zasjenio ih je sjajan oblak, a iz oblaka se začuo glas: »Ovo je moj ljubljeni Sin s kojim sam potpuno zadovoljan. Njega slušajte!«” (Matej 17:5)

‘‘Poštuj svog oca i svoju majku, da imaš dug život u zemlji koju ti daje tvoj BOG.” (Izlazak 20:12)

‘‘Ne koristi ime svog BOGA za lažna obećanja jer BOG neće ostaviti nekažnjenog onoga tko tako zlorabi njegovo ime.“ (Izlazak 20:7)

Možemo Mu ugoditi tako da ne lažemo. ‘‘Tko se bavi prijevarom, u mom domu neće stanovati. Tko govori laži, pred mojim očima neće stajati.” (Psalam 101:7)

Postoji još mnogo drugih načina na koje možemo ugoditi Bogu kao što je pomagati braći i sestrama te prijateljima u potrebi, kao i ljudima koje je Bog stavio na naš životni put. Bit svega jest da ljubimo Boga svaki dan, da ljubimo svoga bližnjega kao samoga sebe i da budemo Njegovi pravi sinovi, odnosno kćeri, i da to i svijet prepozna.

 

Autorica: Sara Švigač

Fotografija: Dim Hou, Unsplash

PODIJELI ČLANAK