DETALJI NOVOSTI

04.02.2019.

Svjetlo svijeta

“Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život” (Ivan 8:12).

‘‘Vi ste svjetlo svijetu. Nije moguće sakriti grad koji leži na gori’’ (Matej 5:14).

Ako je Isus svjetlo i ako smo mi u Isusu i Isus u nama, mi smo svjetlo svijeta. Isus je rekao da ćemo biti u njemu kada Ga prihvatimo kao Spasitelja. Jednom kada se Njegov Duh spoji s našim u naš je život ušao Bog. Naša je tama tada prešla u svjetlost. Kroz naš odnos s Bogom, Bog nam otkriva stvari koje su važne za naše živote i živote drugih ljudi. Postali smo Njegovi učenici i tijekom mjeseci i godina rastemo u znanju, ljubavi, radosti i svjetlu. U nama ima sve više Boga, a sve manje nas. Više svjetla, jer nas Bog mijenja u skladu sa svojom Riječi i oblikuje prema Svojoj volji. On to radi kada slušamo propovijedi, na otvorenom sastanku mladih ili u tajnosti naše sobe. Bog u nama gradi znanje, vjeru, ljubav, radost, pouzdanje u Njega. To je ono skriveno, tu nas Bog oblikuje u tajnosti.

‘‘Nitko svjetiljke kad je užeže ne pokriva posudom niti stavlja pod naslonjač, nego na svijećnjak, da vide svijetlo oni koji ulaze. Jer nema ništa sakriveno što neće trebati da se očituje; ništa tajno što sigurno neće trebati da se sazna i na javu izađe“ (Luka 8:16-17).

Bog je predivan jer je htio podijeliti sve to s drugim ljudima. On nije gore ljubomorno sačuvao svoje svjetlo (Isusa) već Ga je podijelio s nama. Nema ništa tajno i skriveno što se neće očitovati i izaći na vidjelo! Bog nije upalio nas kao svjetiljke da se pokrijemo posudom. Zašto? Jer kad stavimo posudu na svijeću ona se ugasi radi manjka kisika. Bog nije htio da stavimo svijeću pod naslonjač gdje može pomoći samo nama u našoj sobici. On je htio da se stavi na svijećnjak tako da svi oni koji ulaze mogu vidjeti svjetlo. Gdje ulaze? Ulaze u spasenje. Ulaze u Njegovo kraljevstvo. Ulaze u vječni život. Primijetite da oni konstantno ulaze. Svatko od nas je svjetlo koje može sjati u svojoj sobi ili zasjati ljudima u tami. Kada bi svatko od nas odlučio biti svjetlo u svijetu tame, zemlja bi se ispunila svjetlom i ne bi bilo moguće da svi ljudi tu svjetlost ne primijete.

 

Autor: Drago Rudan

PODIJELI ČLANAK